Κρέατα Συμεωνίδης

ποιότητα

Η προσωπική επιστασία του ιδιοκτήτη, η επίβλεψη από ειδικούς κτηνιάτρους, οι τακτικοί μικροβιολογικοί έλεγχοι και η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 92000 έχουν κύριο σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερου χρόνου ζωής των προϊόντων και τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ποιότητας που χαρακτηρίζουν τα αλλαντικά Συμεωνίδη.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Loginet